VACCINATION MOD LUNGEBETÆNDELSE

Vaccination mod lungebetændelse

Grundet national mangel på lungebetændelsesvacciner kan vi ikke forudsige, hvornår vi igen kan tilbyde vaccination.

https://www.ssi.dk/vaccinationer/risikogrupper/invasiv-pneumokoksygdom