VACCINATION MOD LUNGEBETÆNDELSE

Vaccination mod lungebetændelse

Se venligst nedenstående link for yderligere information om gratis vaccination mod lungebetændelse:

https://www.ssi.dk/vaccinationer/risikogrupper/invasiv-pneumokoksygdom

Da vaccinationspakkens tilbud om vaccination mod pneumokoksygdom medfører, at der skal indkøbes et meget stort antal vacciner på kort tid, vil vaccinationsprogrammet blive implementeret over det kommende år, med start i april 2020.

I første fase forventes det, at tilbuddet vil omfatte beboere på plejehjem, ældre, der er fyldt 65 år med kronisk sygdom, fx kronisk lungesygdom, samt personer under 65 år med særlig høj risiko for alvorlig pneumoksygdom, fx ved manglende milt.

Til efteråret forventes det, at alle der er fyldt 65 år, samt personer under 65 år med sygdomme som udgør en øget risiko ved pneumokoksygdom, også bliver tilbudt pneumokokvaccination. Det forventes, at vaccinationsindsatsen bliver tilrettelagt samtidig med vaccination mod sæsoninfluenza.