PRAKSIS INFO

Konsultation hos læge:
Ved Tid Samme Dag er der afsat 15 min. pr. konsultation, hvilket inkluderer lægens forberedelsestid og journalskrivning. Dette bedes respekteret, så ventetiden for den næste patient ikke forlænges.

Vi henstiller venligst til at konsultationstiderne onsdag aften reserveres til de patienter der pga. arbejde har svært ved at komme i konsultationerne i dagtid. Dette gælder dog ikke for børneundersøgelser.


OM  VENTETID:
Vi er til for patienterne, og vores mål er at yde kvalificeret, omhyggelig og rettidig behandling, men i perioder har vi problemer med lang ventetid.

Dette kan bl.a. skyldes, at der nogle dage er mange flere syge patienter på en gang end på andre dage. Det kan være infektioner i børnefamilier og institutioner, eller i det hele taget et tilfældigt sammentræf.
Samtidig er behovet for/kravet om flere lægeydelser kraftigt voksende, og patientantallet er det samme.

Vi kan ikke afhjælpe det ved ansættelse af en ekstra læge, idet vores praksis af sygesikringen er begrænset til det antal læger vi har nu. Det bliver nøje overvåget, at vi ikke sætter lægeforbruget op.