PSYKOLOG


Du kan kun få tilskud til psykologhjælp, hvis du har en henvisning fra din læge.

 

Der kan efter henvisning ydes tilskud til psykologhjælp, hvis du opfylder et af nedenstående kriterier:

 1. røveri, volds- og voldtægtsofre
 2. trafik- og ulykkesofre
 3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. pårørende ved dødsfald
 7. personer, der har forsøgt selvmord
 8. kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 9. personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. personer der har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år
 11. personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er i aldersgruppen 18 til og med 38 år.

Tilskuddet udgør 60% af psykologens honorar. Der kan højst ydes tilskud til 12 konsultationer. Personer som behandles for depression eller angst kan dog genhenvises, således at tilskud ydes for op til 24 konsultationer i alt.

Lægehenvisning til behandling i henhold til henvisningsgruppe 1-8 skal normalt udstedes senest 6 måneder efter, at den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte og kan ikke udstedes senere end 12 måneder efter begivenheden. Behandlingen skal ydes af en psykolog, der har tilsluttet sig den gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening

Vær opmærksom på, at mange forsikringer dækker hjælp til psykolog, hvis det er indiceret.

 


Herunder en liste på psykologer i området med tilskud fra sygesikringen:

Mette Lise Vinum, Færgeparken 23, 1., 3600 Frederikssund. Telefon 4075 3857. psykolog-mettevinum.dk

Annemarie Nyberg, Færgeparken 23, 1., 3600 Frederikssund. Telefon 4270 0089

Lea Juhl Linnet, Ny Østergade 5A, 1. tv., 3600 Frederikssund. Telefon 2447 0012.

Anne Lundgaard, Ny Østergade 5C, 1 sal lokale nr 9 , 3600 Frederikssund. Telefon 6064 1508. psykolog-annelundgaard.dk

Vibeke Hindse, Hovedgaden 164, 3630 Jægerspris. Telefon 2398 8623. psyk-kons.dk

Marianne Gram, Egedal Centret 3 D, 1., 3660 Stenløse. Telefon 2033 7107. egepsyk.dk

Michael Nørhave, Egedal Centret 3 D, 1., 3660 Stenløse. Telefon 2014 0232. egepsyk.dk