VACCINATION MOD LUNGEBETÆNDELSE

Vaccination mod lungebetændelse

Vi kan igen tilbyde vaccination mod lungebetændelse (Pneumokok-vaccination)

Tilbuddet omfatter samme patientgruppe som tidligere