AKTINDSIGT


Alle har ret til kopi af deres egen journal. Ønsker du en kopi, vil du blive tilbudt gennemgang af det skrevne hos en læge, og såfremt du fortsat ønsker at journalen skal skrives ud, koster det 10 kr for første side og 1 kr for de efterfølgende sider, dog max. 200 kr.